Tom 11, Numer 1 (2016)

Rozwój regionalny i lokalny – teoria i analiza przypadków

 Zeszyty naukowe

wyższej szkoły ekonomii i innowacji w Lublinie

seria: ekonomia

scientific journal of the

university of economics and innovation in lublin

series: economics

11(1/2016)

Zeszyt tematyczny / Thematic journal:

Rozw.j regionalny i lokalny – teoria i analiza przypadk.w

Regional and local development – theory and case studies

Rada naukowa / Scientific Board:

prof. nadzw. dr hab. Adam Szafarczyk, prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Szymański

Redaktor naukowy / Scientific Editor:

dr Marian Stefański, prof. WSEI

Recenzent / Reviewer:

prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki

Redaktor prowadzący / Managing Editors:

Sylwia Skrzypek-Ahmed

Skład, łamanie i projekt okładki / Composition, layout and cover designer:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

˝ Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości

lub fragment.w niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

All rights reserved. No part of this publicaton may be copied, reprinted or distributed

without the prior written permission of the publisher.

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4

tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13

www.wsei.lublin.pl

ISSN 2081-8009

ISBN 978-83-64527-32-6

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##