Tom 8, Numer 1 (2014)

Zeszyt tematyczny Dylematy rozwoju Polski Wschodniej

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Trajektoria rozwoju Polski Wschodniej: zagadnienia teoretyczne i wnioski strategiczne PDF
Tomasz Grzegorz Grosse
Polska Wschodnia: dylematy stymulowania rozwoju PDF
Marek Kozak
Ewolucja europejskiej myśli samorządowej a współczesne problemy polskich regionów PDF
Iwona Koza
Trajektorie rozwojowe polskich regionów – wymiar Unii Europejskiej PDF
Jacek Szlachta
Sens istnienia powiatów ziemskich w świetle ich dochodów i wydatków PDF
Dariusz Błaszczuk, Iwona Koza
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce PDF
Krzysztof Jończyk
Dynamika zjawisk innowacyjnych w Polsce Wschodniej w latach 2000-2010 PDF
Diana Mietlicka
Инновационное развитие Польши и Украины: тенденции и проблемы PDF
Т. В. Гринько
Międzynarodowa współpraca celna PDF
Yevgen Garmash, Yurii Petrunia
Problemy rozwoju polityki rolnej na Ukrainie w warunkach kryzysu PDF
W. W. Halanets
State and development trends of trade and economic relations between Ukraine and Poland PDF
Оксана Єлісєєва
Problemy zatrudnienia i bezrobocia na Ukrainie w kontekście neoinstytucjonalizmu PDF
Viktoriia Vovk
Teoretyczne podstawy kształtowania systemu zarządu dochodami i wydatkami gospodarstw domowych Ukrainy PDF
Любов Ліпич,, Сергій Мостенець
Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону PDF
Олена Івашко
Gospodarka Lubelszczyzny w drugiej połowie wieku XVII i w czasach saskich PDF
Zdzisław Szymański
Wkład Lubelszczyzny w przebudowę wsi na przykładzie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego PDF
Józef Duda
Wojewódzkie planowanie przestrzenne jako narzędzie rozwoju regionu lubelskiego – szanse i dylematy PDF
Waldemar Gorzym- Wilkowski
Klasy kreatywne w Strategii Lublin 2020 PDF
Mariusz Sagan, Krzysztof Trojanowski
Zmiany w rozwoju gmin regionu lubelskiego w latach 1988-2011 w odniesiniu do wybranych elementów infrastruktury technicznej PDF
Ryszard Białek
Oddziały bankowe w lubelskiej niszy rynkowej – badania terenowe studentów WSEI PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Formy wsparcia finansowego lubelskich szpitali PDF
Agnieszka Kister, Sylwia Skrzypek- Ahmed, Karol Tarkowski
Problematyka kształtowania kapitału społecznego na obszarze Lubelsko-Wołyńskiego pogranicza PDF
Koło Naukowe studentów WSEI