Tom 6, Numer 1 (2013)

Zeszyt tematyczny Kierowanie rozwojem regionu

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Europejski wymiar rozwoju Polski Wschodniej w latach 2014-2020 PDF
Jacek Szlachta
Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce PDF
Marek Kozak
Nowe modele rządzenia – wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego) PDF
Anna Gąsior- Niemiec
Europeizacja polityki rozwoju w Polsce. Porównanie z chińskim modelem endogenicznego rozwoju PDF
Tomasz Grzegorz Grosse
Polityka równości drogą do innowacji w regionach? PDF
Danuta Tomczak
Kompetencje osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie lubelskim na przykładzie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDF
Kamila Ćwik, Andrzej Zbroja
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym PDF
Teresa Szot- Gabryś
Nadzieja i przedsiębiorczość – psychologiczne aspekty zarządzania PDF
Robert Porzak, Mariusz Sagan
Konkurencja podmiotów gospodarczych Lubelszczyzny – analizy SWOT studentów WSEI PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Zmiany w działalności badawczej i rozwojowej oraz innowacyjnej w województwie lubelskim PDF
Jan Zwolak, Karol Tarkowski
Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca PDF
Krzysztof Trojanowski
Oddziały bankowe w lubelskiej niszy rynkowej – badania terenowe studentów WSEI PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” PDF
Monika Wawrzeńczyk- Kulik
Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego) PDF
Genowefa Sobczyk
Specyfika i formy odznaczania w ramach międzynarodowych, krajowych i regionalnych nagród jakości PDF
Viktoriia Vovk