Tom 16, Numer 2 (2018)

Zeszyty naukowe
wyższej szkoły ekonomii i innowacji w Lublinie seria: ekonomia

scientific journal of the
university of economics and innovation in lublin series: economics
16 (2/2018)

Zeszyt tematyczny / Thematic journal: Ekonomiczne i prawne problemy sektora MŚP w Polsce Economic and legal problems of the SME sector in Poland

Rada naukowa / Scientific Board:

prof. Janusz Gudowski, prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Szymański

Redakcja naukowa / Scientific Editors:

dr Marian Stefański, prof. WSEI, dr Sylwia Skrzypek-Ahmed

Recenzenci / Reviewers:

prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki
dr hab. Adam Szafarczyk, prof. WSEI

Redaktor prowadzący / Managing Editor:

Sylwia Skrzypek-Ahmed

Skład, łamanie i projekt okładki / Composition, layout and cover designer:

Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

All rights reserved. No part of this publicaton may be copied, reprinted or distributed without the prior written permission of the publisher.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN 2081-8009 ISBN 978-83-66159-05-1

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Ograniczenia w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce PDF
Piotr Makarzec
Wpływ formy ewidencji księgowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce PDF
Magdalena Giedrojć-Juraha
Ochrona danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych UE PDF
Łukasz Wojciechowski
Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych: wysokość stawek i ulgi podatkowe a zachowania konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą PDF
Tomasz Wołowiec, Sylwia Skrzypek-Ahmed
Spółdzielczość – fundament społecznej gospodarki rynkowej PDF
Ryszard Nowak, Ryszard Białek
Ocena funkcjonowania oddziałów bankowych na Lubelszczyźnie – badania terenowe studentów WSEI w latach 2016–2017 PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Ekonomia narodowa Stanisława Głąbińskiego a nauki pokrewne PDF
Zdzisław Szymański
RECENZJA KSIĄŻKI : „Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii”1 PDF
Adam Szafarczyk
Chiny tworzą nowy ład globalny PDF
Jan Sulmicki
Psychologia pozytywna w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Anna Bańka
Skala i skutki mobbingu pracowników w Polsce PDF
Monika Chlebna
Rozwój agroturystyki w województwie lubelskim
Monika Chrapusta
Banki w Polsce PDF
Dorota Łatka, Justyna Domańska
Rozwój infrastruktury miejskiej na przykładzie Lublina i Rzeszowa
Aleksandra Janiszewska