Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA

Tematyka prac naukowych realizowanych na Wydziale Ekonomii i Logistyki WSEI w Lublinie koncentruje się wokół zagadnie rozwoju regionalnego i lokalnego. 


Pisze o Projekcie w sposób następujący: „W roku 2009 na polskiej scenie naukowych inicjatyw badawczych pojawił się Projekt Lubelski. Jest to Program badawczy podejmujący strategiczną problematykę rozwoju Polski Wschodniej. W Programie tym występuje silna motywacja integracji misji poznawczej (rerum cognoscere causas) z misją pragmatyczną (mutare in melius). Chodzi o wzbogacenie zasobów wiedzy empirycznej na temat procesów kształtujących rozwój i stagnację Polski Wschodniej. Chodzi również o tworzenie odpowiedzi na fundamentalne pytanie, jak zbudować motywację i mechanizmy sterowania w sferze działalności publicznej, społecznej i indywidualnej, które mogłyby przeciąć węzły gordyjskie Polski Wschodniej. Projekt Lubelski buduje również pomosty integrujące analizę historyczną z analizą prospektywną nawiązując do wielkiego strumienia studiów operujących metaforą Polonia Quo Vadis?”

Rada naukowa : dr hab. Adam Szafarczyk, prof. WSEI, dr hab. Zdzisław Szymański, prof. WSEI, prof. zw. dr hab. Mykola Karlin, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy, im. Łesi Ukrainki, dr hab. Wołowiec, prof. WSEI, prof. zw. dr hab. inż. Tatiana Varcholova, University of Central Europe in Skalnica, Slovakia, prof.zw. dr hab.Pavel Pavlov, VFU in Varna, Bulgaria.

Lista recenzentów: prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, prof. zw. dr hab. Liubov Lipych Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy, im. Łesi Ukrainki, Prof. zw. dr hab. Lew Isakowicz Uszwicki, Wschodnio-Kaukaski Techniczny Uniwersytet w Stawropolu (Rosja), Assistant Prof. Daniela Palaščáková, PhD., The Technical University of Košice, Slovakia, Prof. zw. dr hab. Aleksander A. Stiepanov, Moscow State Academy of Business Administration, Russia

Redaktorzy statystyczni: dr Mariusz Lisowski

Redaktorzy językowi: język polski – mgr Alina Mazur – Stefańska,