Rola venture capital w finansowaniu innowacji na Ukrainie

Оlena Ivashko, Igor Chulipa

Streszczenie


Streszczenie
W artykule oświetlono teoretyczne zasady venture capital oraz jego cechy i warunki zaangażowania. Podano fazy rozwoju inno- wacyjnego biznesu nansowane w ramach venture capital i doswiadczenie jego rozwoju w różnych gospodarkach. Określono główne czynniki, które ograniczają rozwój venture capital na Ukrainie. 


Summary
e article considered the theoretical foun- dations of venture capital and its character- istics, conditions of participation. e phase of development of innovative businesses nanced through venture capital and the experience of its development in various countries are given. e main factors that restrict the development of venture capital in Ukraine are present. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.