Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA


Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
SERIA: EKONOMIA

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji seria Ekonomia stanowią  czasopismo, którego celem jest określenie czynników i warunków wzrostu regionu lubelskiego i Polski Wschodniej, zaprezentowanie mechanizmów wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, roli polityki państwa w procesie tworzenia, tzw. przyjaznego otoczenia dla małego biznesu. 

Tematyka rozwoju regionalnego i lokalnego;- teoria i praktyka,  okazuje się  atrakcyjna dla wielu państw z  Europy Południowo-Wschodniej, co sprzyja prowadzeniu naukowej dyskusji  nad problematyką szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na świecie, finansowych źródła wspierania przedsiębiorczości, aniołach biznesu i ich znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości. Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy.

Redaktor główny:

dr Marian Stefański, prof. WSEI 

 

Rada naukowa : 

 • dr hab. Adam Szafarczyk, prof. WSEI, 
 • dr hab. Zdzisław Szymański, prof. WSEI, 
 • prof. zw. dr hab. Mykola Karlin, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy, im. Łesi Ukrainki, 
 • dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI, 
 • prof. zw. dr hab. inż. Tatiana Varcholova, University of Central Europe in Skalnica, Slovakia, 
 • prof. zw. dr hab.Pavel Pavlov, VFU in Varna, Bulgaria.

Lista recenzentów: 

 • prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki, Akademia Finansów i Biznesu Vistula,
 • prof. zw. dr hab. Liubov Lipych Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy, im. Łesi Ukrainki, 
 • Prof. zw. dr hab. Lew Isakowicz Uszwicki, Wschodnio-Kaukaski Techniczny Uniwersytet w Stawropolu (Rosja), 
 • Assistant Prof. Daniela Palaščáková, PhD., The Technical University of Košice, Slovakia, 
 • Prof. zw. dr hab. Aleksander A. Stiepanov, Moscow State Academy of Business Administration, Russia

Redaktorzy statystyczni: dr Mariusz Lisowski

Redaktorzy językowi: język polski – mgr Alina Mazur – Stefańska,