Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 2, Numer 1 (2012) Absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego-postulaty de lege ferenda Streszczenie   PDF
Waldemar Jakson
 
Tom 2, Numer 1 (2012) Aspekty kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym Streszczenie   PDF
Piotr Kwaśniak
 
Tom 6, Numer 1 (2016) Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego w świetle wybranych aspektów funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów Streszczenie   PDF
Łukasz Łukasz
 
Tom 5, Numer 1 (2015) Bezpieczeństwo militarne II Rzeczypospolitej podczas wojny z Ukraińcami na terenie Galicji Wschodniej w latach 1918–1919 Streszczenie   PDF
Krzysztof Surowiec, Iwona Pigoń
 
Tom 2, Numer 1 (2012) Charakter prawny Aktu Własności Ziemi wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 250) oraz możliwość jego weryfikacji na drodze administracyjnej Streszczenie   PDF
Jakub Winkler
 
Tom 6, Numer 1 (2016) Charakter prawny postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora gminnej szkoły publicznej – wybrane zagadnienia Streszczenie   PDF
Jan Mojak, Tomasz Turski
 
Tom 3, Numer 1 (2013) Charakterystyka norm prawnych zawartych w aktach planistycznych na przykładzie planów miejscowych Streszczenie   PDF
Piotr Kwaśniak
 
Tom 1, Numer 1 (2011) Company management and economic crisis Streszczenie   PDF
Sylwester Bogacki, Tomasz Wołowiec
 
Tom 4, Numer 1 (2014) Cywilizacyjne czynniki determinujące podejmowanie samobójczych ataków terrorystycznych Streszczenie   PDF
Małgorzata Lasota
 
Tom 7, Numer 1 (2017) Dopuszczalność konwersji kredytowych zobowiązań walutowych – wybrane zagadnienia Streszczenie   PDF
Jan Mojak, Tomasz Turski
 
Tom 5, Numer 1 (2015) Dyrektywy konsumenckie Unii Europejskiej w kontekście praw uczestników handlu detalicznego i usług na Ukrainie Streszczenie   PDF
Andrzej Wawryniuk
 
Tom 7, Numer 1 (2017) История возникновения общественной администрации в Польше – дубль ретроспектива Streszczenie   PDF
Agnieszka Żywicka
 
Tom 4, Numer 1 (2014) Efficient court feelings citizen – Fact or Fiction Streszczenie   PDF
Katarzyna Kułak-Krzysiak
 
Tom 4, Numer 1 (2014) Emerytura pomostowa w prawie polskim Streszczenie   PDF
Piotr Makarzec
 
Tom 5, Numer 1 (2015) Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego na przykładzie Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii Streszczenie   PDF
Piotr Makarzec
 
Tom 3, Numer 1 (2013) Evaluation as an instrument for learning government Streszczenie   PDF
Ruslana Rudnitska
 
Tom 5, Numer 1 (2015) Ewolucja pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Streszczenie
Artur Trubalski
 
Tom 4, Numer 1 (2014) Ewolucja zakazu reformationis in peius Streszczenie   PDF
Maciej Muzyka
 
Tom 7, Numer 1 (2017) ezpieczeństwo w środowisku szkolnym na przykładzie miasta Opoczna Streszczenie   PDF
Anna Wiktorowicz
 
Tom 7, Numer 1 (2017) Francuska szkoła egzegezy i jej teoria interpretacji prawa Streszczenie   PDF
Maciej Kruk
 
Tom 7, Numer 1 (2017) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publiczno- i prywatnoprawny”. Sprawozdanie z konferencji. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 2–4 czerwca 2017 r. Streszczenie   PDF
Maciej Bloch
 
Tom 5, Numer 1 (2015) Innowacyjność w energetyce Streszczenie   PDF
Marek Żmigrodzki
 
Tom 6, Numer 1 (2016) Instytucja niezdolności do pracy w prawie polskim Streszczenie   PDF
Piotr Makarzec
 
Tom 2, Numer 1 (2012) Instytucjonalne i prawne uwarunkowania polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie   PDF
Karolina Pałczyńska- Mortka, Marek Żmigrodzki
 
Tom 3, Numer 1 (2013) Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa finansowego RP – wybrane zagadnienia dotyczące nadzoru nad rynkiem kapitałowym Streszczenie   PDF
Agnieszka Żywicka
 
1 - 25 z 91 elementów 1 2 3 4 > >>