##search.authorDetails##

Demendecki, Tomasz

 • Tom 1, Numer 1 (2011) - Artykuły
  Model instytucji mediacji w sprawach cywilnych
  Streszczenie  PDF
 • Tom 1, Numer 1 (2011) - Artykuły
  Realizacja zasady równouprawnienia cudzoziemca w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym Uwagi na tle regulacji kodeksowej w przedmiocie zabezpieczenia kosztów procesu
  Streszczenie  PDF
 • Tom 2, Numer 1 (2012) - Artykuły
  O potrzebie zachowania trybu postępowania nieprocesowego dla rozpoznawania spraw cywilnych we współczesnym polskim postępowaniu cywilnym. Przyczynek do dyskusji
  Streszczenie  PDF