##search.authorDetails##

Chmielnicka, Paulina, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

  • Tom 6, Numer 1 (2016) - Artykuły
    Przesłanki zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w kontekście pojęć nieostrych z art. 33 Ordynacji podatkowej
    Streszczenie  PDF