##search.authorDetails##

Bloch, Maciej, student WSEI, kierunek Administracja II stopnia, Polska

  • Tom 7, Numer 1 (2017) - Artykuły
    III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publiczno- i prywatnoprawny”. Sprawozdanie z konferencji. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 2–4 czerwca 2017 r.
    Streszczenie  PDF