##search.authorDetails##

Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji UMCS, Polska

  • Tom 7, Numer 1 (2017) - Artykuły
    Leszek Bielecki, Jan Mojak i Agnieszka Żywicka (red.), Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego
    Streszczenie  PDF