##search.authorDetails##

Dąbrowski, Karol, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska