Tom 7, Numer 1 (2017)

ZESZYTY NAUKOWE WSEI

SERIA ADMINISTRACJA

7 (1/2017)

Zeszyty naukowe
Wyższej Szkoły ekonomii i Innowacji w Lublinie

SERIA: ADMINISTRACJA

Rada naukowa:

prof. dr Yuriy V. Bilousov, prof. dr Viktória Harsági,
prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski, prof. dr hab. Oleksander Mereżko, prof. dr hab. Vytautas Nekrosius, prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki, prof. dr hab. Katarzyna Popik

Redakcja:

dr Mariusz Paździor (Redaktor Naczelny)
dr Justyna Trubalska (Z-ca Redaktora Naczelnego) mgr Renata Wybacz (Sekretarz Redakcji)
mgr Marek Szczodrak (Redaktor Techniczny)

Redaktorzy tematyczni:

dr Justyna Trubalska (bezpieczeństwo wewnętrzne) dr Agnieszka Żywicka (administracja)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Mirosław Granat prof. dr hab. Bogumił Szmulik prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży dr hab. Natalia Słobodian

Redaktorzy prowadzący:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN: 2084-8080 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

Francuska szkoła egzegezy i jej teoria interpretacji prawa PDF
Maciej Kruk
История возникновения общественной администрации в Польше – дубль ретроспектива PDF
Agnieszka Żywicka
Kreatywny aspekt edukacji dla bezpieczeństwa na przykładzie studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne PDF
Andrzej Pieczywok
ezpieczeństwo w środowisku szkolnym na przykładzie miasta Opoczna PDF
Anna Wiktorowicz
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego na terenie gminy Siedliszcze PDF
Renata Ostrowska
Kryminologiczne aspekty wybranych form przestępczości gospodarczej PDF
Łukasz Wojciechowski
Dopuszczalność konwersji kredytowych zobowiązań walutowych – wybrane zagadnienia PDF
Jan Mojak, Tomasz Turski
Wpływ transformacji ustrojowej na bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce PDF
Jakub Gołoś
Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego UE – wybrane problemy PDF
Ewelina Paszkiewicz
Wzmacnianie demokracji Unii Europejskiej na przykładzie działań obywateli w cyberprzestrzeni PDF
Jolanta Cichosz
Proces załamania się komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz upadku Związku Sowieckiego
Piotr Makarzec
Leszek Bielecki, Jan Mojak i Agnieszka Żywicka (red.), Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego PDF
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publiczno- i prywatnoprawny”. Sprawozdanie z konferencji. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 2–4 czerwca 2017 r. PDF
Maciej Bloch