Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA

Wydawnictwo poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Popik

Sekretarz redakcji: mgr Renata Wybacz 

 

Rada naukowa: 

prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski,

prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki

 

Lista recenzentów: 

prof. zw. dr hab. Mirosław Granat,

prof. dr hab. Bogumił Szmulik,

prof. zw. dr hab. Stanisław Śladkowski

 

Redaktorzy tematyczni:

dr Mariusz Paździor,

prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży

 

Redaktorzy statystyczni:

prof. WSEI dr Michał Jarmuł,

prof. WSEI dr Marian Stefański

Redaktorzy językowi:

mgr Alina Mazur-Stefańska (język polski),

dr Anna Koper (język polski)