Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Numer 1 (2014) Asertywność – trudna sztuka dojrzałej postawy wobec złożonych sytuacji i przeżyć Streszczenie   PDF
Joanna Inglot-Kulas
 
Numer 3 (2016) Biografia jako metoda badań pedagogicznych Streszczenie   PDF
Jan Saran
 
Numer 3 (2016) Cyberprzestrzeń a zagrożenia wychowawczej roli systemu rodzinnego Streszczenie   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Numer 1 (2014) Dialogic teaching at school Streszczenie   PDF
Oksana Duchak
 
Numer 3 (2016) Edukacja seksualna młodzieży Streszczenie   PDF
Wiesław Kowalski, Janina Szpiech
 
Numer 1 (2014) Galicyjscy przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej. Ich działalność i dorobek naukowy Streszczenie   PDF
Jolanta Podolska-Zając
 
Numer 1 (2014) Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych Streszczenie   PDF
Petro Husak, Helena Bielkina-Kowalczuk
 
Numer 1 (2014) Istota i swoistość uzależnienia od substancji psychoaktywnych: podstawowe koncepcje naukowe, definicje i kryteria Streszczenie   PDF
Petro Husak, Tetiana Martyniuk
 
Numer 1 (2014) Kary w szkołach galicyjskich przełomu XIX i XX wieku Streszczenie   PDF
Czesław Gałek
 
Numer 1 (2014) Kierunek pedagogika w Krajowych Ramach Kwalifikacji – opinia własna Streszczenie   PDF
Kazimierz Jurzysta
 
Numer 1 (2014) Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych Streszczenie   PDF
Jan Saran
 
Numer 1 (2014) Merytokracja: oligarchia utalentowanych czy sprawiedliwość szans? Streszczenie   PDF
Tomasz Kalbarczyk
 
Numer 1 (2014) Nauczyciele wobec śmiechu uczniowskiego podczas zajęć lekcyjnych Streszczenie   PDF
Piotr Mezglewski
 
Numer 1 (2014) Od redakcji ##article.details##   PDF
Andrzej Meissner
 
Numer 1 (2014) Początki szkolnictwa w Sosnowcu (1870–1914) Streszczenie   PDF
Kazimierz Rędziński
 
Numer 3 (2016) Postawy dziewcząt niedostosowanych społecznie wobec aktu wybaczania Streszczenie   PDF
Małgorzata Grabowska
 
Numer 3 (2016) Poziom wypalenia zawodowego oligofrenopedagogów Streszczenie   PDF
Alicja Olszak
 
Numer 1 (2014) Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Streszczenie   PDF
Wiesław Kowalski
 
Numer 1 (2014) Profesor Julian Dybiec – przedstawiciel krakowskiego środowiska naukowego historyków wychowania Streszczenie   PDF
Andrzej Meissner
 
Numer 3 (2016) Recenzja książki: Małgorzata Dubis, Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży. Rodzina – Szkoła – Cyberprzestrzeń – Uzależnienia, Lublin 2016, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ss. 150 Streszczenie   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Numer 1 (2014) Recenzja książki: Andrzej Meissner, Jerzy Potoczny (red.), Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, Lublin 2013, Wyd. WSEI, s. 229 Streszczenie   PDF
Jerzy Doroszewski
 
Numer 1 (2014) Recenzja książki: Andrzej Meissner, Justyna Meissner-Łozińska, Szkice z dziejów myśli pedagogicznej w zaborze austriackim 1772–1918, Lublin 2013, s. 242, ilustracje ##article.details##
Jerzy Doroszewski
 
Numer 1 (2014) Recenzja książki: Jolanta Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 386 ##article.details##   PDF
Małgorzata Dubis
 
Numer 1 (2014) Recenzja książki: Wiesław Kowalski (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin 2014, Wyd. WSEI, s. 370 ##article.details##   PDF
Jerzy Doroszewski
 
Numer 1 (2014) Recenzja książki:Jerzy Doroszewski, Szkolnictwo i oświata na Lubelszczyźnie w latach 1944–1948, Lublin 2013, s. 207 ##article.details##   PDF
Bogdan Szyszka
 
1 - 25 z 44 elementów 1 2 > >>