Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Brak wyników
 

Wyszukiwanie:

  • Wielkość liter nie ma znacznia
  • Popularne słowa sa ignorowane
  • Domyślnie zwracane są artykuły, które zawierają wszystkie słowa z zapytania (t.j. domyślnie stosuje sięlogiczne I)
  • Aby uzyskać artykuły, które zawierają co najmniej jedną frazę, przedziel frazy słowem OR e.g. edukacja OR technika
  • Używaj nawiasów, żeby stworzyć bardziej złożone zapytania, np.: archiwa AND (edukacja OR technika)
  • Użyj cudzysłowiów aby wyszukać dokładnie grupy wyrazów, np.: "open access publishing"
  • Użyj NOT by szukać artykułów nie zawierających frazy np.: online -politics lub online NOT politics
  • Use * we fraezie zastępuje doswolne liter i cyfry np.: soci* morality wynajdzie artykuly zawierające słowa: "sociological" i "societal"