##search.authorDetails##

Kowalski, Wiesław, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

  • Numer 1 (2014) - ROZPRAWY I MATERIAŁY
    Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
    Streszczenie  PDF