##search.authorDetails##

Husak, Petro, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina