##search.authorDetails##

Husak, Petro, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy Łesi Ukrainki w Łucku

  • Numer 1 (2014) - ROZPRAWY I MATERIAŁY
    Istota i swoistość uzależnienia od substancji psychoaktywnych: podstawowe koncepcje naukowe, definicje i kryteria
    Streszczenie  PDF