##search.authorDetails##

Grabowska, Małgorzata, Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, doktorantka KUL, Polska