##search.authorDetails##

Dubis, Małgorzata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

  • Numer 3 (2016) - RECENZJE I POLEMIKI
    Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Pedagogiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych: «Teraźniejszość i przyszłość». Lublin, 17 marca 2017 roku. Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
    Streszczenie  PDF