##search.authorDetails##

Doroszewski, Jerzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

 • Numer 1 (2014) - RECENZJE I POLEMIKI
  Recenzja książki: Andrzej Meissner, Jerzy Potoczny (red.), Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, Lublin 2013, Wyd. WSEI, s. 229
  Streszczenie  PDF
 • Numer 1 (2014) - RECENZJE I POLEMIKI
  Recenzja książki: Andrzej Meissner, Justyna Meissner-Łozińska, Szkice z dziejów myśli pedagogicznej w zaborze austriackim 1772–1918, Lublin 2013, s. 242, ilustracje
  ##article.details##
 • Numer 1 (2014) - RECENZJE I POLEMIKI
  Recenzja książki: Wiesław Kowalski (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin 2014, Wyd. WSEI, s. 370
  ##article.details##  PDF