##search.authorDetails##

Koper, Anna, Polska

  • Numer 1 (2014) - ROZPRAWY I MATERIAŁY
    Własne umiejętności samokształceniowe oraz twórcze myślenie wykorzystywane w nauce – w opinii studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
    Streszczenie  PDF