Numer 4 (2017)

STUDIA I PRACE PEDAGOGICZNE 2017(4)

STUDIES AND PEDAGOGICAL WORKS

Zeszyt tematyczny / Thematic journal

Współczesne problemy edukacji – postulaty i rzeczywistość

Contemporary problems of education – postulates and reality

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie

Studia i Prace Pedagogiczne

Studies and Pedagogical Works

Rok 2017(4)

Zeszyt tematyczny / Thematic journal

Współczesne problemy edukacji – postulaty i rzeczywistość Contemporary problems of education – postulates and reality

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie / Composition, layout:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki / Cover designer:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Konsultacja językowa i korekta

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 17 77, fax tel. +48 81 749 32 13 sipp@wydawnictwo.wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

ISSN: 2353-4797 ISBN: 978-83-66159-00-6

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

ROZPRAWY I MATERIAŁY

Holistyczne podejście do wychowania moralnego i społecznego we współczesnym systemie oświatowym w Polsce PDF
Marian Zdzisław Stepulak
Bezradność jako czynnik dezorganizujący funkcjonowanie współczesnego człowieka PDF
Jan Saran
Szkoła wobec edukacji globalnej i regionalnej PDF
Justyna Meissner-Łozińska
Indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych w założeniach pedagogicznych i współczesnej polskiej polityce oświatowej PDF
Ines Kierzkowska-Żuk
Axiologization of the process of preparing future educators in higher education PDF
Olga Padalka
Praca z dzieckiem niewidomym PDF
Alicja Olszak
Wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce PDF
Wiesław Kowalski
Czynniki biopsychospołeczne a częstość spożywania alkoholu wśród młodzieży PDF
Karolina Kusiak, Leszek Szewczyk, Anna Włoszczak-Szubzda
Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie PDF
Małgorzata Grabowska
Poziom wiedzy młodzieży na temat czerniaka złośliwego skóry i zachowania zdrowotne związane z jego występowaniem PDF
Magdalena Klohsek, Mirosław J. Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda
Dzieje Liceum Krzemienieckiego 1805-1831 w dorobku naukowym Marii Danilewicz-Zielińskiej PDF
Andrzej Meissner