Kary w szkołach galicyjskich przełomu XIX i XX wieku

Czesław Gałek

Streszczenie


Artykuł prezentuje kary stosowane przez nauczycieli wobec uczniów w szkołach tere- nie ziem polskich zaboru austriackiego. Pre- zentuje osobiste doświadczenia ówczesnych uczniów i postronnych obserwatorów życia szkoły, którzy swoje spostrzeżenia i oceny za- pisali na kartach literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.