Etyka Publikacyjna Wydawnictwa

W procesie wydawniczym Wydawnictwo Naukowe WSEI - Innovatio Press dąży do utrzymania najwyższej jakości opublikowanych prac.  Dbając o przestrzeganie wszystkich praw intelektualnych i wiarygodność treści - monografie opublikowane w Wydawnictwie WSEI - Innovatio Press są prowadzone zgodnie ze standardami etycznymi ustanowionymi przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE) na wszystkich etapach procesu wydawniczego.