Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności – koncepcje, badania, propozycje rozwiązań

Profilaktyka

szkolna wobec wyzwań

współczesności – koncepcje, badania, propozycje rozwiązań

Redakcja naukowa:

Zbigniew B. Gaś

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Pro laktyka szkolna wobec wyzwań współczesności – koncepcje, badania, propozycje rozwiązań

Redakcja naukowa:

Zbigniew B. Gaś

Recenzenci:

prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Korekta:

Maria Padło

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-73-9 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##