Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego Wybrane problemy

Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego

Wybrane problemy

Redakcja naukowa Marek Gąska

Lublin 2016

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego. Wybrane problemy

ORGANISATION OF LOCAL SECURITY ON THE EXAMPLE OF LUBELSKIE PROVINCE. SELECTED PROBLEMS

Scientific editing by Marek Gąska

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. Akademii Obrony Narodowej

Skład, łamanie: Marek Gąska, Justyna Trubalska Projekt okładki: Lilla Witkowska Redakcja w języku polskim: Anna Kosmowska

Tłumaczenie i redakcja w języku angielskim: Monika Niedźwiecka Korekta: Konrad Puławski

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy

zabronione

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl
ISBN 978-83-63767-85-3

Publikacja wydana na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##