Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Redakcja naukowa:
Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni / Security of state in cyberspace

Redakcja naukowa:
Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Recenzenci:

dr hab. Kinga Machowicz prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Redakcja w języku angielskim:

Małgorzata Wojciechowska

Redakcja w języku francuskim:

Karolina Mojak-Co net

Korekta:

Maria Padło

Redakcja techniczna, skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnia- nie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-70-8 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##