Pedagogiczno -psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowań ryzykownych