Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia

Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia

Social and legal issues of homeland security in the third Polish Republic. Selected issues

Redakcja naukowa / Academic editing by Marek Gąska

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia

Social and legal issues of homeland security in the third Polish Republic. Selected issues

Redakcja naukowa /

Marek Gąska

Recenzenci / Reviewers :

dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK w Kielcach dr hab. Elżbieta Posłuszna, WSOSP w Dęblinie

Redakcja językowa w języku polskim / Polish language edition redactor

Anna Kosmowska

Tłumaczenie i redakcja językowa w języku angielskim / Translation and redaction of the Polish language edition Monika Niedźwiecka

Korekta

Konrad Puławski

Redakcja techniczna, skład, łamanie i projekt okładki / Technical editor, composition, layout and cover designer: Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-61-6 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##