Edukacja sześciolatka

Edukacja sześciolatka Education of six-year-olds

Redakcja naukowa:

Agnieszka Weiner Anna Koper

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI

Edukacja sześciolatka Education of a six-year-olds

Redakcja naukowa:

Agnieszka Weiner, Anna Koper

Recenzent

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Korekta:

Anna Koper

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-65-4 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##