Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI

Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności

Redakcja naukowa:

Marian Zdzisław Stepulak Jacek Łukasiewicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Kowalski prof. dr hab. Kazimierz Święs

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Korekta:

Dorota Doroz

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-64-7 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##