Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy

Security of Poland yesterday, today and tomorrow. Selected Issues

Redakcja naukowa / Academic editing by: Marek Gąska

Lublin 2017

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy Security of Poland yesterday, today and tomorrow. Selected Issues

Redakcja naukowa / Academic editing by: Marek Gąska

Recenzenci / Reviewers :

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW w Gdyni

Redakcja językowa w języku polskim / Polish language edition redactor:

Anna Kosmowska

Tłumaczenie i redakcja językowa w języku angielskim / Translation and redaction of the Polish language edition:
Monika Niedźwiecka

Redakcja techniczna, skład, łamanie i projekt okładki / Technical editor, composition, layout and cover designer: Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Korekta / Corrections:

Konrad Puławski

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cało- ści lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-43-2 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##