Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monogra e Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie

Redakcja naukowa:

dr Marian Stefański, prof. WSEI

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki prof. zw. dr hab. Janusz Gudowski

Redaktorzy prowadzący serii:

mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed mgr Marek Szczodrak

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnia- nie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-55-5 

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##