Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe.

Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce

Redakcja naukowa:

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik

Recenzenci:

ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW

dr hab. Katarzyna Popik, prof. WSEI

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Korekta:

Maria Padło

˝ Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

całości lub fragment.w niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

20–209 Lublin, ul. Projektowa 4

tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13

www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-53-1

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##