Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r.

2016

Procedura wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej –

doświadczenia z kampanii wyborczej

2011 r.

Łukasz Wojciechowski

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

Łukasz Wojciechowski

Procedura wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej –

doświadczenia z kampanii wyborczej 2011 r.

Recenzenci:

dr hab. Kinga Machowicz

prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki

Korekta:

Maria Padło

˝ Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

całości lub fragment.w niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Paweł Kremer – ChapterOne.com.pl

Zdjęcie na okładce:

˝ Marcin Chodorowski/Fotolia

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4

tel.(81) 749 17 77, fax (81) 749 32 13

www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-42-5

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##