POZYTYWNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza

Monografie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEI

Tytuł

POZYTYWNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ

Redakcja naukowa:

Wiesław Kowalski, Anna Włoszczak-Szubzda, Magdalena Głowacka

Recenzenci:

dr hab.n.med. Paweł Kalinowski, ks. prof. dr hab. Marian Stepulak

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły

Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnia-

nie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Redakcja językowa i korekta

Anna Koper

Skład, łamanie, projekt okładki

Wydawnictwo MV

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9

tel.(0 81) 749 17 77, fax (0 81) 749 32 13

www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##