Empatia – pomoc i przeszkoda w pracy zawodowej personelu medycznego

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEI

Anna Włoszczak-Szubzda

Empatia

– pomoc i przeszkoda w pracy zawodowej personelu medycznego

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Marian Nowak

prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik

Korekta:

Maria Padło

˝ Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie

całości lub fragment.w niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Printed in Poland

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4

tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13

www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-44-9

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##