Wioski dziecięce SOS – idea i zmiany

Administracji i Nauk Społecznych WSEI
Wiesław Kowalski
Wioski dziecięce SOS
– idea i zmiany
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Doroszewski
prof. dr hab. Krystyna Barłóg
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marek Szczodrak, Anna Konieczna
© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN 978-83-64527-98-2

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##