Ocena parametrów morfometrycznych tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów z

Cezary Grochowski
Ocena parametrów morfometrycznych tętnic soczewkowo-prążkowiowych
oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów z dziedziczną neuropatią
nerwu wzrokowego Lebera w rezonansie magnetycznym o mocy pola 7 Tesli
Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
Dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. UMCS
Korekta językowa:
Aleksandra Kamińska-Małek
Tłumaczenie:
Hanna Horitza & Michael Tregenza
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
© Copyright by Innovatio Press, Lublin 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: +48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN – wersja drukowana 978-83-66159-37-2
ISBN – wersja elektroniczna 978-83-66159-38-9

Spis treści

##issue.coverPage.altText##