Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych

Współczesne trendy
technologiczne
w informatycznych
systemach złożonych
Modern technological trends
in complex IT systems
Redakcja naukowa:
Tomasz Rymarczyk
Lublin, 2019
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Transportu i Informatyki WSEI
Pod redakcją:
Tomasz Rymarczyk
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych
Tłumaczenie:
Joanna Scott i David Scott
Recenzenci:
dr inż. Grzegorz Kłosowski
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska
Korekta:
Beata Wieseń
Skład i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright Wydawnictwo Innovatio Press
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja, w całości lub w części, nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących
lub innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Wydawnictwo Innovatio Press
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: +48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl, e-mail: wydawnictwo@wsei.lublin.pl
ISBN - wersja drukowana: 978-83-66159-32-7
ISBN - wersja elektroniczna: 978-83-66159-36-5

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##