SYMULACJA MEDYCZNA W PIELĘGNIARSTWIE

SYMULACJA MEDYCZNA
W PIELĘGNIARSTWIE
MEDICAL SIMULATION IN
NURSING
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
KIERUNKÓW MEDYCZNYCH
Redakcja naukowa
Marta Czekirda
Lublin 2019
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Nauk o Człowieku
Symulacja medyczna w pielęgniarstwie
Redakcja naukowa:
Marta Czekirda
Recenzenci:
dr hab. n. med. Kamil Torres
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak
Redakcja i korekta:
Aleksandra Kamińska-Małek
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Publikacja została sfinansowana w ramach Projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji
Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie” w ramach umowy POWER.05.03.00-00-0073/17-00/2031/2017/1415
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: +48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN-wersja drukowana: 978-83-66159-08-2
ISBN-wersja elektroniczna: 978-83-66159-31-0

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##