PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W TEORII I PRAKTYCE

PROFILAKTYKA
ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
W TEORII I PRAKTYCE
PREVENTION OF RISKY BEHAVIOURS
IN THEORY AND PRACTICE
REDAKCJA NAUKOWA:
Zbigniew B. Gaś
Lublin 2019
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Nauk o Człowieku WSEI
Zbigniew B. Gaś
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce
Recenzenci:
dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu
dr hab. Mieczysław Radochoński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Redakcja i korekta:
Teresa Markowska
Tłumaczenie:
Hanna Horitza & Michael Tregenza
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: +48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN – wersja drukowana 978-83-66159-27-3
ISBN – wersja elektroniczna 978-83-66159-28-0

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##