Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli

Cyberbezpieczeństwo
jako element
bezpieczeństwa państwa
i ochrony prywatności
obywateli
Redakcja naukowa
Justyna Trubalska
Łukasz Wojciechowski
Lublin 2019
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW w Bydgoszczy
Korekta językowa:
Grzegorz Jankowski
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN: 978-83-66159-25-9

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##