Zarządzanie ryzykiem w domach pomocy społecznej (wybrane problemy teoretyczne i praktyczne)

i praktyczne)
Sylwia Skrzypek-Ahmed
Lublin 2019
Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
Zarządzanie ryzykiem w domach pomocy społecznej
(wybrane problemy teoretyczne i praktyczne)
Autor:
Sylwia Skrzypek-Ahmed
Recenzenci:
Prof. Ing. Michal Pruzinsky, Csc.
Prof. zw. Dr hab. Sławomir M. Mazur
Doc. PhDr. Alena Novotna, PhD.
Korekta:
Grzegorz Jankowski
© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Skład, łamanie i projekt okładki:
Grzegorz Jankowski
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN: 978-83-66159-16-7

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##