PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

PSYCHOLOGIA
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ
ŚWIECIE
Redakcja naukowa
Marta Pawelec
Lublin 2019
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Nauk o Człowieku WSEI
Psychologia w zmieniającym się świecie
Recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Radochoński
prof. nadzw. dr hab. Barbara Pilecka
prof. nadzw. dr hab. Józef Stachyra
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Kowalski
dr Małgorzata Artymiak
dr Jolanta Jarczyńska
Korekta:
Anna Koper
Proofreading:
David Scott
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN: 978-83-66159-17-4

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##