WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W UJĘCIU INSTYTUCJONALNO-PRAWNYM

Wybrane aspekty
bezpieczeństwa
państwa w ujęciu
instytucjonalno-prawnym
Redakcja naukowa
Mariusz Paździor
Justyna Trubalska
Łukasz Wojciechowski
Lublin 2019
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Seria wydawnicza:
Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Recenzenci:
dr hab. Bogdan Michailiuk, prof. nadzw. ASzWoj
dr hab. Andrzej Pieczywok
Redakcja i korekta:
Anna Koper
Skład, łamanie i projekt okładki:
Marta Krysińska-Kudlak
@Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.
Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: +48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl
ISBN: 978-83-66159-15-0

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##