Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce

Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce

Redakcja naukowa:
Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki

Lublin 2019

Wyższa Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie

Seria wydawnicza:

Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce

Redakcja naukowa:

Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, UW dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

Korekta:

Maria Padło

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnia- nie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Skład, łamanie i projekt okładki:

Anna Konieczna

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20–209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-66159-12-9

Pełne wydanie.

Przejrzyj lub ściągnij pełne wydanie. PDF

Spis treści

##issue.coverPage.altText##